Οι δέκτες τηλεχειρισμού είναι μικρές πλακέτες που συνδέονται στον πίνακα ελέγχου του κάθε μηχανισμού. Ανάλογα τη μάρκα του δέκτη είναι συμβατά και τα δικά του χειριστήρια. Για το λόγο αυτό, δεν λειτουργούν όλα τα χειριστήρια σε όλες τις γκαραζόπορτες και η αγορά του κατάλληλου πομπού γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η ποιότητα του δέκτη και των χειριστηρίων μάς εξασφαλίζει τη μεγάλη εμβέλεια.

Οι κεραίες ενισχύουν το σήμα εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου. Εάν ο μηχανισμός είναι τοποθετημένος σε σημείο που εμποδίζεται το σήμα, τοποθετούμε την κεραία σε ψηλό σημείο για την εξασφάλιση της εμβέλειας του σήματος.