Επιλέξτε γλώσσα

Μεντεσέδες σιδήρου βαρέως τύπου Ιταλίας για κάθε τύπο πόρτας. Επιλέγονται ανάλογα το βάρος και το μήκος του θυρόφυλλου.